Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

 

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Laatimispvm:  23.5.2018
Päivitetty: 16.10.2022

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

 

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä www.juhlattulossa.fi sivuilla.


1. Rekisterinpitäjä 

 

Proton Productions Ltd Oy, y-tunnus 1059399-7.

 

Yhteystiedot

 

http://www.juhlattulossa.fi/yhteystiedot

 

Proton Productions Ltd Oy toimitusjohtaja, kts. yhteystiedot

Proton Productions Ltd Oy tietojärjestelmävastaava, kts. yhteystiedot

 

2. Rekisterin nimi

 

a) Sähköpostilistat (Juhlattulossa.fi, Juhlavalaistus.com, DJTonza.com, Halloweenpolku.fi, Latkatori.fi)
b) Tapahtumailmoittautumiset (Doodle, sähköposti)

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 

a) Sähköpostilistan tarkoituksena on sähköpostikirjeenvaihdon mahdollistaminen ja yrityksen sekä yhdistyksien jäsenten tavoittaminen.

b) Tapahtumailmoittautumisien tarkoituksena on kerätä lista tapahtumiin osallistuvilta jäseniltä Doodlella tai sähköpostilla.

 

4. Rekisterin tietosisältö

 

a) Sähköpostilista

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

b) Tapahtumailmoittautumiset

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

     

5. Säännönmukaiset tietolähteet   

 

Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Sen lisäksi tietoja voidaan kerätä luottotietorekisteristä ja väestötietorekisteristä lainsäädännön niin salliessa.

Markkinointitarkoituksia varten henkilötietoja voidaan hankkia myös muista henkilörekistereistä.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 

Proton Productions Ltd Oy ei lähtökohtaisesti luovuta rekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja luovutetaan perintätoimistolle perintätoimenpiteitä varten ja viranomaisille lainsäädännön niin edellyttäessä.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muutoin kuin että www.juhlattulossa.fi nettilomakkeista yrityksen myynnille tiedot lähtevät sähköpostilla yhdysvaltalaisten palvelimien kautta.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A. Manuaalinen aineisto

Tulostetaan vain tarvittaessa. Luottamuksellinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti.

B. Tietojärjestelmiin talletetut tiedot

Tietoja siirrettäessä palvelimelle ulkoisessa tietoverkossa, ne ovat suojattu SSL-salauksella (Secure Sockets Layer).

Sisäisessä tietoverkossa on käytössä salasanat ja palomuuri.

Palvelimet, joilla rekisterit sijaitsevat, ovat Proton Productions Ltd Oy:n ylläpidossa. Palveluntarjoaja vastaa palvelinlaitteiden suojauksesta salasanoin ja palomuurein. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteriin on käyttöoikeus Proton Productions Ltd Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisterin käyttäjillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat sekä heitä sitoo myös vaitiolovelvollisuus.

 

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

 

Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys todistettava). Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen.

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1)

 

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys todistettava).

Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1)

 

10. Muut mahdolliset oikeudet

 

Henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1)

 

Evästeet nettisivuillamme

 

Www.juhlattulossa.fi käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita ylläpitotoimintojen toteuttamiseen ja anonyymiin kävijätietojen tilastointiin.

Lisätietoa evästeistä ja nettisivujemme toiminnoista englanniksi sivujen palveluntarjoajalta osoitteessa https://automattic.com/privacy/

 

Asiasta lisää:
Viestintäviraston sivut
Wikipedia